— PRIESSNITZOVA SPRCHA 600 M.N.M —


Vincenz Priessnitz byl první, kdo vyvedl nemocného ze zatuchlých místností na vzduch a slunce. Studenou vodou, pohybem a úpravou životosprávy mu vrátil zdraví a dal novou radost ze života.

V roce 1819 začal Vincenz Priessnitz léčit své první pacienty. Počáteční léčba spočívala v přikládání studených obkladů a zábalů nebo v polévání postižených míst. Léčil tak zhmožděniny, podvrtnutí a povrchní poranění. Tyto metody byly známy už od pradávna, ale Vincenz Priessnitz k nim připojil své vlastní postupy. Jedním z nich byla "potná kúra". V. Priessnitz ji používal zejména při léčení chronických nemocí. Pacienta nechal nejprve v klidu v posteli zpotit a poté ho na krátkou dobu ponořil do necek se studenou vodou. Později vedle jednoduchých potních kúr přidával častěji se opakující aplikace studené vody. Jednalo se většinou o celkové lázně spojené s třením pokožky, ale také o pololázně, brouzdání ve vodě, sedací koupele, lázně končetin, lázně očí, celkové a částečné studené sprchy, pití studených vod z pramenů, někdy i střevní nálevy studenou vodou. Pololázeň se prováděla jak v sedě, tak ve stoje. Později se prováděly pololázně jednofázové a dvoufázové vsedě a jejich historická podoba se pro vynikající léčebné efekty dodržuje dodnes.

Mapa stoupání

Profil kopce